24April2024

gerenzanoforum.it

La piazza di Gerenzano dal 2002

You are here: Home Storie Dialetto I cinc rion in barzeleta

I cinc rion in barzeleta

I funtan, S. Giacoum, butulin, sciesc, giò de val, viagian

sull’aereo, tut a oun trat oul pilota al ghe fa: “gh’è oun guast,

brusa oul mutur, bisogna saltà giò, guardè che gh’è li dimà

quatar paracadute, rangevas, intant mi che ghe l’ho li in co a salti giò”.

I funtan, S. Giacum, oul butulin in giuvin, in poussè svelt, ciapen
i tre paracadute e saltan giò, restan lì giò de val e oul sciesc,

in i rion poussè vec, in lent, “sem da fà, ghe n’è chi un in du,

fem la cunta, pari e dispari”, intant che cuntan oul sciesc al fà:

“come, gh’è chi in terra du paracaduti, m’aveva dì che eran quatar",

oul giò de val al fa: “oul butulin l’ha ciapà oul me zaino per saltà giò”.

 

Maurin Moretti